Honor to serve tea to a poet (Hân hạnh được đón tiếp một nàng thơ...) -

CONTACT US

Address: No.10, Lane 125, Vinh Phuc street, Ba Dinh district, Ha Noi city, Vietnam

Phone: (+84)91 534 4435/ 0936251122

Email: hienminhtea@gmail.com

Website: www.hienminhtea.com

Facebook: fb.com.hienminhtea

09/02/2017

Honor to serve tea to a poet (Hân hạnh được đón tiếp một nàng thơ…)

Having a sip of tea, paused every conversation for a while. After being healed with good preparation, I will continue my busy life. I will remember the moment when my mind was relief, peaceful and away from the bustle city.

I hope this place will last forever. For the future, when being more tranquil and successful, I will come here with my best fellows, talking about the past, looking back life-journey, having a delicate look from the pain then smiling, a sleazy smile,…

“Even if you don’t want to see me

I’m still here

Not happy, not angry

… “

 

Nguyen Ngoc Tram

***

Đến uống vài chén trà, ngưng chuyện ngoài kia. Khi đã yên lòng rồi lại bước vào hồng trần tình người ấm lạnh. Nhưng khi ấy tâm bình, nhàn tản, không khuấy động bon chen.

Đây là một quán mình muốn nó sống được. Để sau này mình êm đềm và thành công, cùng một cố nhân nào đó đến đây, nhìn vết thương mặc khải hiện lên trước mắt, gang tấc; rồi cười nhàn nhạt… Cười như hương thoảng, cười như gió lành.
Hoá ra trong giấc mộng đã rõ ràng nhân sinh. Hỷ, nộ, ái, ố đã hiểu trần gian thấu suốt cả. Chấp niệm yêu thương – đau thương kia sẽ hoá hư không. Chỉ còn hồi ức, đời này kiếp này…

“Chàng gặp hay không gặp em
Em vẫn ở đây
Không mừng, không luỵ
…”

Nguyễn Ngọc Trâm

From tea friends Related