HOW TO BREW FRESH LOTUS TEA -

CONTACT US

Address: No.10, Lane 125, Vinh Phuc street, Ba Dinh district, Ha Noi city, Vietnam

Phone: (+84)91 534 4435/ 0936251122

Email: hienminhtea@gmail.com

Website: www.hienminhtea.com

Facebook: fb.com.hienminhtea

14/05/2019

HOW TO BREW FRESH LOTUS TEA

HOW TO BREW FRESH LOTUS TEA 

HƯỚNG DẪN PHA TRÀ SEN SỚM

First – water, second – tea, third – brewing technique, fourth – teaware, fifth – participant are five factors affecting a tea session. You already have good source of water, high tea, then do not forget to learn the way to brew it correctly. Hien Minh Tea wishes you a peaceful and tranquil tea time with your soulmates.

Nhất thủy, nhị trà, tam pha, tứ ấm, ngũ quần anh. Bạn đã có nước tốt, có trà ngon, thì nhớ cách pha trà cho chuẩn nữa nhé. Chúc các bạn có những phút giây thưởng trà an lạc, hạnh phúc.

News Related