Post officer became the champion brewing tea after 7 years of working -

CONTACT US

Address: No.10, Lane 125, Vinh Phuc street, Ba Dinh district, Ha Noi city, Vietnam

Phone: (+84)91 534 4435/ 0936251122

Email: hienminhtea@gmail.com

Website: www.hienminhtea.com

Facebook: fb.com.hienminhtea

12/03/2019

Post officer became the champion brewing tea after 7 years of working

Post officer became the champion brewing tea after 7 years of working

(Nhân viên bưu điện vô địch pha trà sau 7 năm bỏ nhậu)

“I hope for peace of mind for this tea drinker,” Nguyen Viet Hung opened his mouth about the organic tea cup made. The calm voice welcomed strangers, Mr. Hung made a friendly impression on the first minute of meeting.

A shaved head, a beard under his chin, a necklace wearing a rosary, a 35-year-old man in a suit with no appearance of an officer in the past. He wore rubber sandals, made and poured tea and talked in his own realm at Vinh Phuc, Ba Dinh, Hanoi. In front of two small tea tables, there were no traffic vehicles, the sound of human speaking in this space is just enough audible. Three years ago, the owner of Hien Minh Tea was about to find out his way of life.

4-3123-1552032767

In the same afternoon like this a few years ago, when he was out of office, he would join his colleagues at the table of drinking alcohol, discussing the situation, and at the end of the month, waiting for a steady salary being transferred into his account from the company. But for a long time, Hung didn’t meet his former colleagues, no one cared about the tea table he was preparing…

Mong muốn trà Việt được thế giới biết đến, Nguyễn Việt Hùng bỏ việc nhàn hạ, lương ổn về làm trà thiền từ cây trăm năm tuổi với vợ.

“Tôi mong sự tĩnh tâm cho người uống trà này”, Nguyễn Việt Hùng mở lời về những chén trà thuần hữu cơ làm ra. Giọng ôn tồn đón khách lạ, anh Hùng tạo ấn tượng gần gũi ngay phút đầu gặp mặt.

Đầu cạo trọc, một chỏm râu dưới cằm, cổ đeo chuỗi tràng hạt, người đàn ông 35 tuổi trong bộ đồ đũi chẳng chút tướng mạo một viên chức khi xưa. Anh đi đôi dép cao su, quanh quẩn pha, rót trà và chuyện trò trong cõi riêng tại phố Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Phía trước hai bàn trà nhỏ kê sân quán chẳng bóng xe cộ qua lại, cả không gian râm ran tiếng người chỉ vừa đủ nghe. Ba năm nay, chủ nhân Hiền Minh Tea được sống đúng con người mình.

Source: Nhân viên bưu điện vô địch pha trà sau 7 năm bỏ nhậu (click here)
From public Related