Product -

CONTACT US

Address: No.10, Lane 125, Vinh Phuc street, Ba Dinh district, Ha Noi city, Vietnam

Phone: (+84)91 534 4435/ 0936251122

Email: hienminhtea@gmail.com

Website: www.hienminhtea.com

Facebook: fb.com.hienminhtea

        Hien Minh’s tea products are carefully made from the ancient tea trees growing naturally on the high mountains: Suoi Giang, Ha Giang, Ta Xua, Tua Chua… or ecological, organic tea areas: Bac Kan, Phu Tho, Hoa Binh.  Most of them are the ancient tea trees of hundreds years old and living at altitude 1000 - 2200m above sea level in harsh yet appropriate weather with nutrient-rich soil which can supply the tea trees a most favorable condition to grow on their best quality. 

From the same tea leaves, we can make a lot of different types of tea, depending on the characteristics and living conditions to make the appropriate type.

In addition, we also make some special handcrafted tea batches, in very limited quantities, please keep updated latest information on New products

***

Những sản phẩm trà của Hiền Minh Tea được làm rất tâm huyết từ những cây trà cổ thụ mọc hoàn toàn tự nhiên trên núi cao như: Suối Giàng, Hà Giang, Tà Xùa, Tủa Chùa… hay những vùng trà sinh thái, organic từ Bắc Kạn, Phú Thọ, Hòa Bình. Những cây trà cổ thụ hàng trăm năm tuổi trên độ cao 1000 – 2200m so với mực nước biển với điều kiện sống khắc nghiệt nhưng chính điều đó tạo nên loại trà có chất lượng tuyệt vời.

Từ cùng một lá trà có thể làm ra rất nhiều loại trà khác nhau. Tùy thuộc vào đặc tính và điều kiện sống để làm ra loại trà phù hợp.

Ngoài ra, chúng tôi còn có những mẻ trà thủ công đặc biệt, với số lượng rất hạn chế, xin vui lòng theo dõi thông tin tại mục New Products.

<http://hienminhtea.com/chuyen-muc/new-products/>


White tea

Green Tea

Red Tea

Oolong Tea

Pu-erh Tea

Teaware