Kỳ thú đêm dạ tiệc Bạch Trà trong Tử Cấm Thành Huế
Chương trình do Đại Nam Thái Y Viện tổ chức, bắt đầu là màn trình diễn pha trà theo phong cách thiền do nghệ nhân trà Việt Nam 2016 Nguyễn V...
EP1 – Introduce video – Zen tea talk
Welcome to episode 1 of Zen Tea Talk, coming to you from Hien Minh Tea House, Hanoi....