Đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa trước thềm năm mới 2021 - một năm mở đầu của thập kỷ thứ 2 trong thế kỷ XXI. Với sự ra mắt bộ lịch Thần Trâu - Phúc Lộc Song Toàn, do tiến sỹ hán nôm Cung Khắc Lược là tác giả. Bộ lịch chứa đậm nét văn hóa người Việt thông qua thư pháp Nôm, Việt, linh vật , quẻ đoán và chất liệu giấy Mường làm lịch cực đặc biệt. 

NGÀY HỘI GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT NAM - ĐÀI LOAN
Hôm nay, Hiền Minh Tea hân hạnh được tham dự buổi giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Đài Loan được tổ chức tại Trầm Tuệ......
Shan Moc - Mingqian Green Tea 2021
High quality mingqian green tea spring 2021 (SHAN MOC) is now available at the tea house.We seemed to bring back the whole mountain spirit rolled into...