Our Blog

Description
January 24, 2019

The He‘art’ Of Tea

As we gear up our Zen Brothers podcasts to take you around the world, we’re excited to be able to bring you to Hien Minh Tea House in Hanoi, Vietnam. The heart and soul of this teahouse come from its proprietors: Nguyen Viet Hung and Hai Yen – 2 Everyday Masters who epitomize love, empathy, servitud...
views: 498 read more ⟶
September 16, 2018

Tea Journey throughout Vietnam – Hien Minh Tea – 15 & 16th day

Chúng tôi phải tiếp tục lên đường vì sợ, sợ rằng nếu ở lâu hơn thì không xa rời Đà Lạt được nữa. 2 ngày ở nơi đây là 2 ngày vô cùng quý giá. Tôi gặp lại những người bạn sau 2 năm. Bạn làm trà, bạn làm cafe, tất cả đều rất phát triển. Gặp lại anh Quang chị Ngọc của Là Việt Coffee, thấy anh dù rất bận...
views: 523 read more ⟶
Showing 37 to 45 of 77 (9 Pages)