Trò chuyện với anh Nguyễn Việt Hùng, vô địch Tea Master Cup (Cuộc thi Pha chế trà Việt Nam) 2016, chủ trà thất

Hiền Minh Tea.

Anh Nguyễn Việt Hùng, Người góp phần lan tỏa trà Việt ra thế giới
Với niềm đam mê mãnh liệt với trà, anh Nguyễn Việt Hùng, vô địch Tea master cup 2019, chủ tịnh thất Hiền Minh tea đã sáng lập ra dòng trà sạch hữu cơ ...