Videos

October 28, 2022

Anh Nguyễn Việt Hùng, Người góp phần lan tỏa trà Việt ra thế giới

Với niềm đam mê mãnh liệt với trà, anh Nguyễn Việt Hùng, vô địch Tea master cup 2019, chủ tịnh thất Hiền Minh tea đã sáng lập ra dòng trà sạch hữu cơ mang phong cách của riêng mình để giới thiệu, quảng bá nghệ thuật trà Việt, đặc biệt là trà sen đến với bạn bè thế giới......
views: 57 read more ⟶
January 20, 2022

A TEA LIFE P.2

Another video made to record an important part of our lives working in the high mountains making "wild" tea. Enjoy watching and let us share the love for the beautiful nature......
views: 206 read more ⟶
September 10, 2021

A TEA LIFE P.1

A simple video made to describe our lives in the high mountains making "wild" tea. Enjoy watching and let us share the love for the beautiful nature....
views: 368 read more ⟶
Showing 1 to 9 of 17 (2 Pages)