Blog

May 21, 2020

FRESH MOUNTAIN SPRING TEA 2020

Coming back the city from the high mountains in almost 02 months staying with beautiful nature, we managed to make some good fresh tea and earned a lot of experience living in a wild life......
views: 178 read more ⟶
September 16, 2018

Tea Journey throughout Vietnam – Hien Minh Tea – 15 & 16th day

Chúng tôi phải tiếp tục lên đường vì sợ, sợ rằng nếu ở lâu hơn thì không xa rời Đà Lạt được nữa. 2 ngày ở nơi đây là 2 ngày vô cùng quý giá. Tôi gặp lại những người bạn sau 2 năm. Bạn làm trà, bạn làm cafe, tất cả đều rất phát triển. Gặp lại anh Quang chị Ngọc của Là Việt Coffee, thấy anh dù rất bận...
views: 159 read more ⟶
Showing 1 to 9 of 22 (3 Pages)