Buổi sớm mai mùa Hè, cùng tĩnh tại thưởng thức chén trà sen sớm thơm hương thanh ngát, lắng đọng hậu vị ngọt dịu mềm môi để cảm nhận tâm hồn mình như một đóa sen bách diệp tinh khiết đầu mùa...

https://www.vietnamplus.vn/photo-thuong-tra-sen-som-ben-dam-bach-diep-lien-tuyet-dep-mua-ha/713960.vnp

LAO THAN - TREKKING TO ENJOY TEA ON THE MOUNTAIN PEAK
We are so excited to share with you our trip to Lao Than - Y Ty - North of Vietnam......
Experience to go hunting bamboo shoots in the forest
In spring, besides making tea, we also join the local people for other activities. It was a gloomy day, not proper for tea harvest......