HIỀN MINH TRÀ NGÔ TẤT TỐ, NGƯỜI HIỀN MINH ẮT GẶP ĐIỀU LÀNH
Vào một ngày đẹp trời tháng 6, giữa lúc bộn bề công việc và những nỗi lo toan tất tả về dịch covid có thể sắp quay lại nên guồng quay công việc luôn...
AUTUMN IN THE HIGH MOUNTAIN
Let's have a look at these photos we took in the high mountains - where we make our tea products......