Một ngày mát lành khi cùng cô MC xinh đẹp Khánh Lành của truyền hình quốc phòng tham gia trải nghiệm ướp trà sen truyền thống Việt Nam và thiền trà tại Hiền Minh Tea.

http://qpvn.vn/tin-video/ban-tin-rubik-cuoc-song-ngay-18-6-2023.html?fbclid=IwAR1HRCSkoU6OK-H0pYvkpDtr2V--Qp8kDeqa7Y1Qj_addh5mccBzLvE4X4o

http://www.qpvn.vn/tin-video/ban-tin-ngay-moi-ngay-27-06-2023.html?fbclid=IwAR1HRCSkoU6OK-H0pYvkpDtr2V--Qp8kDeqa7Y1Qj_addh5mccBzLvE4X4o

SPRING 2023
...
An article about Lotus tea in a Brazilian magazine
An article about Lotus tea in a Brazilian magazine...