EARLY SPRING TEA 2023
We have almost finished the early phase of the season which being called mingqian.In Lunar calendar, this year is a leap year which includes Lunar lea...
TÌM HIỂU NGHỆ THUẬT ƯỚP TRÀ SEN TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM VÀ TRẢI NGHIỆM CÙNG TEA MASTER NGUYỄN VIỆT HÙNG
Một ngày mát lành khi cùng cô MC xinh đẹp Khánh Lành của truyền hình quốc phòng tham gia trải nghiệm ướp trà sen truyền thống Việt Nam và thiền trà tạ...