Lotus Flower Tea In Hanoi, And Its Mystical Morning Dews
"Tea is not for just drinking, it is about 'Feeling'."-Hung - Yen coupleThe lotus flower tea is the signature item at Hien Minh Tea House. "As tea art...
Đầu năm đối ẩm về trà cùng Hiền Minh Tea
Đầu năm, hãy để chén trà ở Hiền Minh Tea mào đầu câu chuyện cho những chia sẻ tĩnh lặng và thân tình, trong không gian và nhịp điệu chậm rãi của mùa x...